← Tillbaka till Vanliga Frågor

Skapa och hantera resurser i Facebook Business Manager

Innan du börjar: Se till att du har ett personligt Facebook-konto för att bekräfta din identitet.

 1. Gå till business.facebook.com/overview
 2. Klicka på Skapa konto.
 3. Ange ditt företags namn, ditt namn och din e-postadress till jobbet och klicka på Nästa.
 4. Ange dina företagsuppgifter och klicka på Skicka.
 1. Logga in i Facebook Business Manager och gå till Företagsinställningar
 2. Klicka på Konton och klicka på Annonskonton.
 3. Klicka på + Lägg till.
 4. Välj ett av de tre alternativen: Lägg till annonskonto, Begär åtkomst till ett annonskonto eller Skapa ett nytt annonskonto.
 5. Om du väljer att begära åtkomst till eller lägga till ett annonskonto anger du annonskontots id. Så här hittar du annonskontots id:
  1. Gå till Ads Manager.
  2. Klicka på kontots listmeny ovanför sök- och filtreringsfältet. Du bör nu se id-numret för ditt annonskonto.
 6. Följ instruktionerna och välj personer och åtkomstnivåer.
 1. Logga in i Facebook Business Manager och gå till Företagsinställningar
 2. Under Konton klickar du på Sidor.
 3. Klicka på + Lägg till.
 4. Välj Lägg till en sida.
 5. Ange namn eller URL för Facebook-sidan.

Obs! Alla som hade åtkomst till sidan innan den lades till i Business Manager kan fortfarande få tillgång till och hantera sidan.

 1. Logga in i Facebook Business Manager och gå till Företagsinställningar.
 2. Under Konton klickar du på Instagram-konton.
 3. Klicka på + Lägg till.
 4. Ange Instagram-kontots användarnamn och lösenord. Klicka på Nästa.
 5. Välj de annonskonton och sidor du vill tilldela och klicka på Nästa.
 1. Logga in i Facebook Business Manager och gå till Företagsinställningar.
 2. Under Användare klickar du på Partner.
 3. Klicka på + Lägg till.
 4. Välj Ge en partner tillgång till dina resurser.
 5. Ange Lindebarns Facebook Business ID, en 15-siffrig kod som har skickats åt dig via e-mail och också hittas i kundportalen, och klicka på Nästa.
 6. På den här skärmen kan du lägga till Lindebarn i flera resurser. Välj typ av resurs i den första kolumnen. Välj de resurser som du vill lägga till Lindebarn i den andra kolumnen. Tilldela en roll för Lindebarn i den tredje kolumnen. Upprepa de här stegen tills du har valt roller för alla resurser som du vill tilldela. (Obs: Ifall vårt samarbete innefattar att Lindebarn delar inlägg på ditt företags Instagram-konto (Marketer Pro och skräddarsydda lösningar) behöver vi lösenordet för att få tillgång till kontot. För att skydda kontot rekommenderar vi att du skickar lösenordet till din marknadsföringsrådgivare via kundportalens meddelandetjänst (här).)
 7. Klicka på Spara ändringar.
← Tillbaka till Vanliga Frågor

Vi bjuder på arbetet med din första kampanj.

Välj en tid: