Sökmotor-
optimering (SEO): Så funkar det

Nya kunder hittar ditt företag när din webbsida placeras högt i deras sökresultat.

Beräknad lästid: 6 minuter

Det finns två vägar att ta för att få ens varumärke att synas bland sökresultaten på Google och andra sökmotorer: Via betald annonsering, för vilket man allmänt använder termen sökmotorannonsering (SEM, från eng. Search Engine Marketing), och genom att ens sida dyker upp bland de icke-betalda sökresultaten. När det gäller arbete som har att göra med att nå bättre placeringar bland icke-betalda sökresultat används termen sökmotoroptimering (SEO, Search Engine Optimization).

Innehållsförteckning

Vad är SEO?

Det finns flera tekniker du som marknadsförare kan använda dig av för att ge ditt varumärke möjligheten att placeras bland de bästa sökresultaten. Syftet med sådana tekniker är att få sökmotorn (i de flesta fall Google) att gilla din webbsida så mycket att den väljer att visa den bland de första resultaten då någon söker efter sådana produkter eller tjänster som just ditt företag säljer. Dessa tekniker brukar samlas under namnet SEO.

Själva begreppet SEO, eller sökmotoroptimering som det heter på svenska, är brett och omfattar ett antal olika delar. Det beror på att sökmotorerna tar flera olika saker i beaktande då de avgör hur mycket de ska tycka om din sida, däribland:

  • hur den fungerar rent tekniskt,
  • hur välstrukturerat innehåll den har,
  • hur relevant och bra innehållet på sidan är, och
  • hur pass mycket den länkas till från andra kvalitativa sidor.

Enkelt sett kan sökmotoroptimering indelas i tre huvuddelar: teknisk SEO, on-page SEO och off-page SEO.

Teknisk SEO

Google och andra sökmotorer föredrar webbsidor som laddas snabbt och är byggda enligt en logisk och tydlig struktur. Därför är det viktigt att du ser till att sidan ligger på en välfungerande och tillräckligt snabb server, att säkerhetsuppdateringar utförs när det behövs, att text, bilder och övrig media inte har en onödigt lång laddningstid och att sidans olika delar är korrekt uppbyggda.

Det hör ofta till att en ny webbsida levereras tekniskt optimerad till en åtminstone någorlunda hyfsad nivå. Allteftersom tiden går är det dock lätt hänt att saker sker som påverkar den tekniska prestationen; delar på sidan byts ut, något slutar fungera, nya artiklar och sidor sätts till och tas bort, tillägg uppdateras och så vidare. Om sidan inte hålls under uppsikt börjar allt sådant påverka sidans kvalitet och småningom blir placeringarna i sökresultaten sämre, vilket i sin tur leder till att färre potentiella köpare hittar fram till sidan.

För att försäkra dig om att sidan hålls i ett tekniskt gott skick lönar det sig för dig att ha en plan för den tekniska SEO:n. Det bästa är att kunna hålla sidan under kontinuerlig uppsikt. Det betyder att man utför regelbundna kontroller av innehållet på webbsidan och identifierar vad som kan göras bättre för att främja en bättre placering.

On-page SEO

Sökmotorernas mål är att förse den som utför en sökning med de bästa möjliga sökresultaten. Därför är det viktigt att innehållet på din sida är relevant just för de produkter eller tjänster som du säljer och att innehållet ger ett genuint mervärde åt besökaren. För sådan optimering  som innefattar innehållet på webbsidan brukar man använda termen on-page SEO, eller innehållsmässig SEO.

Ju bättre du känner din egen målgrupp, desto lättare blir det för dig att kunna förse dem med rätt sorts innehåll. Genom att utföra en så kallad nyckelordsanalys har du möjlighet att få en överblick över människors sökbeteende. Sådana analyser kan utföras med Googles Keyword Planner och också med SEO-specifika verktyg, som till exempel Ahrefs och SEMrush. Genom att mata in ord och söktermer presenteras du med statistik över till exempel antalet gånger som söktermerna använts och vilka andra besläktade söktermer som kan vara relevanta. Detta hjälper dig att förstå vad dina potentiella köpare behöver och vilka frågor de önskar få svar på, vilket i sin tur kan ge dig idéer över vilken sorts innehåll det lönar sig att erbjuda på webbsidan.

Innehållet bör inte bara vara relevant, det bör även struktureras rätt. Det betyder bland annat att rubriker, underrubriker och brödtext kategoriseras på ett korrekt sätt och har rätta HTML-taggar, att sidorna har välfungerande metabeskrivningar (små texter som beskriver sidornas innehåll) och att hela webbsidan har en välfungerande intern länkning, allt för att främja besökarupplevelsen och hjälpa sökmotorerna identifiera vilka sidor som handlar om vad.

Off-page SEO

Förutom allt arbete som kan göras på din egna sida beaktar sökmotorer som Google även andra, externa faktorer då det kommer till att avgöra hur bra placeringar du kommer att få bland sökresultaten. Hit hör bland annat recensioner, omnämnanden på andra ställen på nätet och, inte minst, länkning från andra sidor. För optimering som utförs utanför den egna webbsidan används termen off-page SEO, eller extern SEO.

Off-page SEO omfattar en hel del olika taktiker. Som helhet handlar det om att hålla koll på hur det egna varumärket presenteras runtom på internet.

Länkning är en central faktor av off-page SEO och något som sökmotorer sätter stor vikt på är huruvida din webbsida länkas till, i hur stor utsträckning det sker och från hur pass relevanta och kvalitativa sidor det görs. En enda riktigt bra länk (från till exempel en välbesökt blogg) kan ha stor betydelse för besökarantalet och därmed även för kommande placeringar i sökresultat. Samtidigt lönar det sig att undvika dåliga länkar, det vill säga länkar från sidor som sökmotorerna inte gillar.

Med den ständigt ökande försäljningen på webben blir även tillförlitliga recensioner bara viktigare. Genom att uppmuntra dina kunder att skriva recensioner och rekommendationer på till exempel Facebook, Google, LinkedIn, Tripadvisor eller Trustpilot har du en möjlighet att samla in genuint förtroendekapital för ditt varumärke, något som du också stegvis kommer att märka av då det gäller placeringar.

Sammanfattning

Sökmotoroptimering är en logisk del av en aktiv online-miljö där en så stor del av handeln numera idkas. Det bästa du kan göra är att se till att det du säljer är kvalitativt, att du bistår med relevant insyn och svar på de frågor som dina möjliga kunder kan ha och att du använder dig av ovannämnda tekniker för att se till att Google och andra sökmotorer har den information som de behöver för att lyfta fram just ditt varumärke nästa gång någon söker efter din sorts produkter.

Hur omfattande arbetet med din SEO är beror bland annat på hur stor webbsida du har och hur mycket konkurrens det finns på marknaden. Små webbsidor kommer en god bit på väg genom att ha de tekniska och innehållsmässiga grundsakerna i skick. Lindebarns Marketer Pro-paket innehåller stöd för just det. Kom ihåg att SEO inte är någon sprint, utan en maraton där kontinuerlig utveckling är nyckeln till lyckade resultat.

Vi erbjuder också möjligheter till mer omfattande SEO-samarbeten. Boka en tid så diskuterar vi mer.

Lindebarn som ditt företags SEO-partner?

Med vår paketlösning Marketer Pro erbjuder vi företag ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att garantera att webbsidan hålls tekniskt optimerad och välmående. Diskutera också med oss gällande djupare SEO-samarbeten.

Läs mer om våra tjänster eller boka tid för ett möte.

Vi bjuder på arbetet med din första kampanj.

Välj en tid: