Tietosuojakäytäntö

New Finland Holdings Oy välittää yksityisyydestäsi.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa sinulle tietoja henkilötietojesi käsittelyn syistä ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään. Tämä tietosuojakäytäntö sisältää myös tietoja oikeuksistasi henkilötietojesi suhteen ja siitä, miten voit niitä oikeuksia käyttää.

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietoihin liittyvistä asioista, voit ottaa meihin yhteyttä tämän käytännön lopussa olevien yhteystietojen kautta.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten nimi, osoite tai muu vastaava tunniste.

Käytämme henkilötietoja tarpeen mukaan palvelusopimusten perusteella meiltä tilattujen palveluiden tuottamiseen. Voimme myös käyttää henkilötietoja asiakaspalvelutarkoituksiin. Asiakaspalvelumme tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua, ja selvittää, miten voimme parantaa palveluitamme tulevaisuudessa.

Voimme myös käyttää työntekijöihimme liittyviä henkilötietoja tarpeen mukaan työsopimuksen täyttämiseksi ja lakisääteisen velvoitteiden noudattamiseksi.

Voimme myös käyttää potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujemme markkinoimiseksi potentiaalisille asiakkaille.

Emme käytä henkilötietojasi muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä edellä mainittuja tarkoituksia varten. Yleensä tällaisiin henkilötietoihin sisältyy:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Työntekijöiden osalta meidän on käsiteltävä lisätietoja, kuten:

 • Henkilötunnus
 • Pankkitili
 • Verokorttitiedot
 • Palkkaa ja etuja koskevat tiedot
 • Ammattiliittojen jäsenyys
 • Kansalaisuus
 • Perintätiedot
 • Sairauslomat

Olemme toteuttaneet ja ylläpitäneet sekä organisatorisia että teknisiä toimenpiteitä henkilötietojesi eheyden varmistamiseksi.

Kaikki laitteet ja palvelimet, joita käytetään henkilötietojen käsittelyyn, on suojattu salasanoilla, palomuureilla ja virustorjuntaohjelmistoilla.

Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain työntekijöille, jotka tarvitsevat henkilötietojasi meiltä hankittujen palvelujen järjestämiseksi. Kaikille tällaisille työntekijöille annetaan tietoa henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöistä.

Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen edellä mainittuun tarkoitukseen. Kun pyydämme henkilötietojasi, pyrimme rajoittamaan pyydettyjen henkilötietojen laajuuden vain tarvittaviin tietoihin.

Henkilötietovahingon sattuessa meillä on mahdollisuus ilmoittaa tapahtumasta asianomaiselle viranomaiselle ja tarvittaessa henkilöille, joihin henkilötietotapahtuma vaikuttaa, sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöille, kun käytämme heidän tarjoamia palveluita, kuten kolmannen osapuolen pilvitallennustilaa. Heillä on laillinen velvoite noudattaa ohjeita henkilötietojesi turvallisuudesta, säilyttämisestä, poistamisesta ja muusta käsittelystä.

Ennen henkilötietojesi siirtoa suoritamme tarpeelliset ja kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja asianmukaisesti.

Voimme myös siirtää henkilötietojasi viranomaisille, kuten poliisille, verovirastolle tai muille viranomaisille, jos tällainen siirto on lain edellyttämä.

Henkilötietoja käsitellään Suomessa.

Kun henkilötietojasi siirretään jollekin EU:n ulkopuolella sijaitsevalle palveluntarjoajalle, varmistamme aina, että Euroopan komissio on vahvistanut mainitun maan suojaustason riittävänä. Jos tällaista vahvistusta ei ole, siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle vain, jos henkilötietojen käsittelijällä on asianmukaiset suojatoimet ja sillä ehdolla, että kyseisessä maassa on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

Kun käytämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimusvelvoitteidemme täyttämiseen, kuten työ- tai kirjanpitotarkoituksiin, säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Voit pyytää meiltä kopion henkilötiedoistasi, jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja säilytämme.

Sinulla on myös oikeus korjata virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot ja pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, kun tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen.

Voit myös rajoittaa oikeuttamme käsitellä henkilötietojasi siksi ajaksi, kun tarkastat henkilötietojasi, tai jos olet sitä mieltä, että henkilötietojen käsittely ei ole täyttänyt lakisääteistä vaatimusta, tai jos henkilötietoja vaaditaan laillisen vaatimuksen esittämiseen.

Oikeutesi tietojen siirrettävyyteen tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää meiltä kopiota henkilötiedoistasi, jotta voit siirtää ne kolmannelle osapuolelle.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka koostuvat kirjaimista ja numeroista ja jotka tallentuvat verkkosivustolla vieraileville laitteille.

Voimme ajoittain käyttää evästeitä keräämään tietoja verkkosivustomme toiminnasta. Tämän tarkoituksena on parantaa verkkosivustomme käyttökokemusta. Evästeiden avulla seuraamme pääasiassa verkkosivustollamme tapahtuvaa vuorovaikutusta. Internet-selaimet sallivat yleensä käyttäjien kieltää evästeet tai muuttaa sovellettavia evästeasetuksia.

Controller: New Finland Holdings Oy

Osoite: Mannerheiminaukio 1

00100 HELSINKI

Edustaja: Marco Lindholm

Sähköposti: marco.lindholm@lindebarn.com

Valvontaviranomainen: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/fi/koti

Julkaisupvm: 10.10.2020 

Tarjoamme ensimmäisen kampanjasi markkinointityön.

Valitse pvm ja aika: