Hakukone-
optimointi (SEO): Näin se toimii

Uudet asiakkaat löytävät yrityksesi, kun verkkosivustosi näkyy hakutuloksissa.

Lukuaika noin 6 minuuttia

On kaksi tapaa saada tuotemerkkisi näkymään hakutuloksissa Googlessa ja muissa hakukoneissa: maksullisen mainonnan kautta, josta käytetään yleisesti termiä hakukonemainonta (SEM, eng. Search Engine Marketing), tai auttamalla sivua näkymään ei maksettujen – eli orgaanisten – hakutulosten joukossa. Kun on kyse työstä, joka liittyy parempien orgaanisten positioiden saavuttamiseen, käytetään termiä hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization).

Sisällysluettelo

Mikä on SEO?

On olemassa useita tekniikoita, joiden avulla voit antaa sivustollesi mahdollisuuden sijoittua parhaiden hakutulosten joukkoon. Tällaisten tekniikoiden tarkoituksena on saada hakukone (useimmissa tapauksissa Google) pitämään sivustosta niin paljon, että se päättää näyttää sen ensimmäisten tulosten joukossa, silloin kun joku etsii sellaisia ​​tuotteita tai palveluita, joita yrityksesi myy. Nämä tekniikat ryhmitellään yleensä nimellä SEO.

SEO, eli hakukoneoptimointi, on laaja käsite joka sisältää monta eri osaa. Tämä johtuu siitä, että hakukoneet ottavat huomioon useita eri asioita päättäessään, miten sivustosi pitäisi sijoittua, muun muassa:

  • miten se toimii teknisesti,
  • kuinka hyvin sen sisältö on luokiteltu,
  • kuinka osuva ja hyvä sivun sisältö on ja
  • kuinka paljon siihen on linkattu muilta laadullisilta sivustoilta.

Yksinkertaisesti hakukoneoptimointi voidaan jakaa kolmeen pääosaan: tekninen SEO, on-page SEO ja off-page SEO.

Tekninen SEO

Google ja muut hakukoneet suosivat verkkosivuja, jotka latautuvat nopeasti ja joiden rakenne on looginen ja selkeä. Siksi on tärkeää varmistaa, että sivusto sijaitsee hyvin toimivalla ja riittävän nopealla palvelimella, että tietoturvapäivitykset suoritetaan tarvittaessa, että tekstien, kuvien ja muun median latausaika ei ole tarpeettoman pitkä ja että sivun eri osat on jäsennelty oikein.

On yleistä, että uusi verkkosivusto toimitetaan ainakin kohtuullisen teknisesti optimoituna. Ajan myötä kuitenkin tapahtuu tekniseen suorituskykyyn vaikuttavia asioita; osa sivusta korvataan, jokin lakkaa toimimasta, uusia artikkeleita ja sivuja lisätään ja poistetaan, laajennuksia päivitetään ja niin edelleen. Jos sivua ei valvota, kaikki tämä alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa sivun laatuun ja lopulta sijoitus hakutuloksissa huononee, mikä puolestaan ​​johtaa siihen, että vähemmän potentiaalisia asiakkaita löytää tiensä sivulle.

Varmistaaksesi, että nettisivut pysyvät teknisesti hyvässä kunnossa, sinulla kannattaa olla teknisen hakukoneoptimoinnin suunnitelma. Parasta on, jos pystyt pitämään sivua jatkuvan valvonnan alla. Tämä tarkoittaa, että verkkosivuston sisältö tarkistetaan säännöllisesti ja tunnistetaan, mitä voi tehdä paremmin paremman sijoittelun edistämiseksi.

On-page SEO

Hakukoneiden tavoitteena on esittää käyttäjälle parhaat mahdolliset hakutulokset. Siksi on tärkeää, että sivustosi sisältö liittyy myymiisi tuotteisiin tai palveluihin ja että sisältö tarjoaa todellista lisäarvoa lukijalle. Tällaisesta optimoinnista, joka koskee verkkosivuston sisältöä, käytetään yleensä termiä on-page SEO tai sisällön optimointi.

Mitä paremmin tunnet oman kohdeyleisösi, sitä helpompaa sinun on tarjota heille oikeanlaista sisältöä. Suorittamalla ns. avainsana-analyysi sinulla on mahdollisuus saada yleiskatsaus ihmisten hakukäyttäytymisestä. Tällainen analyysi voidaan suorittaa Googlen Keyword Plannerilla tai erilaisilla optimointityökaluilla, kuten Ahrefs ja SEMrush. Kun kirjoitat järjestelmiin sanoja ja hakutermejä, sinulle näytetään tilastotietoja esimerkiksi siitä, kuinka monta kertaa hakusanoja on käytetty ja mitkä muut asiaan liittyvät hakutermit saattavat olla merkityksellisiä. Tämä tieto auttaa sinua ymmärtämään, mitä potentiaaliset ostajasi tarvitsevat ja mihin kysymyksiin he haluavat vastauksia, mikä puolestaan ​​voi antaa sinulle ideoita siitä, millaista sisältöä verkkosivustolla kannattaa tarjota.

Sisällön ei pitäisi olla vain osuvaa, vaan sen tulisi myös olla rakenteeltaan oikeaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että otsikot, alaotsikot ja tekstit on luokiteltu oikein ja niillä on oikeat HTML-tunnisteet, että sivuilla on hyvin toimivat meta-kuvaukset (lyhyet tekstit, jotka kuvaavat sivujen sisältöä hakukoneissa) ja että koko verkkosivustolla on hyvin toimiva sisäinen linkkaus. Kaikki tämä parantaa kävijäkokemusta ja auttaa hakukoneita tunnistamaan, mitkä sivut ovat mitä.

Off-page SEO

Kaiken omalla sivustollasi tehtävän työn lisäksi hakukoneet ottavat huomioon myös muita ulkoisia tekijöitä määrittäessään sivustosi sijoittumista hakutuloksissa. Tähän sisältyy arvosteluja, mainintoja muualla verkossa ja varsinkin linkkejä muilta sivustoilta. Oman verkkosivuston ulkopuolella suoritettavaan optimointiin käytetään termiä off-page SEO tai ulkoinen optimointi.

Ulkoiseen optimointiin kuuluu paljon erilaisia ​​taktiikoita. Kokonaisuudessaan on kyse siitä, kuinka tuotemerkkisi esiintyy netissä.

Linkittäminen on avaintekijä sivun ulkopuolisessa hakukoneoptimoinnissa, ja jotain, johon hakukoneet kiinnittävät suurta huomiota, on se, onko verkkosivustoosi muodostettu linkkejä, missä määrin se tehdään ja kuinka asiaankuuluvilta ja laadullisilta sivuilta se tehdään. Yhdellä todella hyvällä linkillä (esimerkiksi suositusta blogista) voi olla suuri merkitys kävijämäärälle ja siten myös sijoittumiselle hakutuloksissa. Samalla kannattaa välttää virheellisiä linkkejä eli linkkejä sivustoilta, joista hakukoneet eivät pidä.

Verkkomyynnin kasvun myötä myös luotettavien arvostelujen merkitys kasvaa. Kannustamalla asiakkaitasi kirjoittamaan arvosteluja ja suosituksia esimerkiksi Facebookiin, Googleen, LinkedIniin, Tripadvisoriin tai Trustpilotiin, sinulla on mahdollisuus kerätä tuotemerkillesi aitoa luottamuspääomaa, minkä huomaat vaikuttavan vähitellen myös sijoittumisissa.

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on looginen osa aktiivista online-ympäristöä, jossa kaupankäyntiä tapahtuu nykyään paljon. Parasta mitä voit tehdä, on varmistaa, että se mitä myyt on laadukasta, että tarjoat asiaankuuluvia näkemyksiä ja vastauksia potentiaalisten asiakkaidesi kysymyksiin ja että käytät yllä olevia tekniikoita varmistaaksesi, että Googlella ja muilla hakukoneilla on tarvitsemansa tiedot nostaakseen juuri sinun yrityksesi nettisivut näkyville seuraavan kerran, kun joku etsii kyseisiä tuotteita.

Optimointityön laajuus riippuu muun muassa siitä kuinka suuri verkkosivusto sinulla on ja kuinka paljon markkinoilla on kilpailua. Pienet verkkosivustot voivat päästä jo melko pitkälle varmistamalla, että niin tekniset kuin sisällönkin perusasiat ovat kunnossa. Lindebarnin Marketer Pro -paketti sisältää juuri tällaisen tuen. Muista, että hakukoneoptimointi ei ole sprintti, vaan maraton, jossa jatkuva kehitystyö on avain onnistuneisiin tuloksiin.

Tarjoamme myös mahdollisuuksia laajempaan SEO-yhteistyöhön. Varaa aika niin keskustellaan lisää.

Lindebarn yrityksesi SEO-kumppanina?

Marketer Pro -pakettiratkaisumme tarjoaa yrityksille yksinkertaisen ja kustannustehokkaan tavan varmistaa, että verkkosivusto pidetään teknisesti optimoituneena. Keskustele myös kanssamme laajemmista SEO-yhteistyömahdollisuuksista.

Lue lisää palveluistamme tai varaa aika puhelin- tai videoneuvotteluun.